Antagningspoäng för Kandidatprogram i Human Resources vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50027

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.74 18.45 1.20 0.00 0.00
Urval 2 19.38 18.45 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i Human Resources vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.74 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1515

Antagna urval 1

83

Antagna urval 2

80

Under HT2018 sökte 1515 personer till Kandidatprogram i Human Resources vid Linköpings universitet varav 338 i första hand. Totalt antogs 83 personer i det första urvalet varav 11 var män och 71 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 8 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping