Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (nationell antagningsomgång) vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50307

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (nationell antagningsomgång) vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

120

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

19

Under HT2018 sökte 120 personer till Kandidatprogrammet i Experimentell och industriell biomedicin (nationell antagningsomgång) vid Linköpings universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 17 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 8 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping