Antagningspoäng för Kandidatprogrammet i samhällsplanering vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50025

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.35 16.46 0.90 0.00
Urval 2 15.98 16.46 0.90
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogrammet i samhällsplanering vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.35 i urvalsgrupp BI, 16.46 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

472

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 472 personer till Kandidatprogrammet i samhällsplanering vid Linköpings universitet varav 90 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 38 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 24 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping