Antagningspoäng för Kemi - molekylär design, kandidatprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50155

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Kemi - molekylär design, kandidatprogram på Linköpings universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

13

Under HT2017 sökte 79 personer till Kemi - molekylär design, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 9 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 7 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.69 0.90 0.00
Urval 2 10.69 0.90
För höstterminen år 2016 hade Kemi - molekylär design, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, 10.69 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 86 personer till Kemi - molekylär design, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 0.50 99.99
Urval 2 0.50 99.99
Höstterminen år 2015 hade Kemi - molekylär design, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

95

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 95 personer till Kemi - molekylär design, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 10 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 7 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.26 13.03 1.20 99.99
Urval 2 13.03 1.20 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kemi - molekylär design, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.26 i urvalsgrupp BI, 13.03 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

87

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 87 personer till Kemi - molekylär design, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 8 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping