Antagningspoäng för Kognitionsvetenskap, masterprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90004

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Kognitionsvetenskap, masterprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

28

Under HT2015 sökte 75 personer till Kognitionsvetenskap, masterprogram vid Linköpings universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 17 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 14 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kognitionsvetenskap, masterprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

68

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

22

Under HT2014 sökte 68 personer till Kognitionsvetenskap, masterprogram vid Linköpings universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 15 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 15 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping