Antagningspoäng för KOMPL PEDAGOGISK UTB TILL ÄMNESLÄRARE GYMNASIESKOLAN vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90210

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2016 hade KOMPL PEDAGOGISK UTB TILL ÄMNESLÄRARE GYMNASIESKOLAN vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

80

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

21

Under VT2016 sökte 80 personer till KOMPL PEDAGOGISK UTB TILL ÄMNESLÄRARE GYMNASIESKOLAN vid Linköpings universitet varav 34 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 16 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 10 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping