Antagningspoäng för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE GYMNASIESKOLAN vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90211

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE GYMNASIESKOLAN vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

240

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

38

Under HT2018 sökte 240 personer till KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE GYMNASIESKOLAN vid Linköpings universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 36 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 20 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping