Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9 vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90204

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9 vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

177

Antagna urval 1

51

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 177 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9 vid Linköpings universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 51 personer i det första urvalet varav 17 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 6 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping