Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90204

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

256

Antagna urval 1

63

Antagna urval 2

27

Under HT2018 sökte 256 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, halvfart vid Linköpings universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 63 personer i det första urvalet varav 30 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 12 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping