Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90212

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

12

Under VT2018 sökte 60 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i årskurs 7-9, helfart vid Linköpings universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 4 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 3 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping