Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90205

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

263

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

43

Under HT2015 sökte 263 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare i gymnasieskolan vid Linköpings universitet varav 87 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 35 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 43 personer varav 17 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping