Antagningspoäng för Konstnärlig gestaltning, masterprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90005

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Konstnärlig gestaltning, masterprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

13

Under HT2014 sökte 31 personer till Konstnärlig gestaltning, masterprogram vid Linköpings universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 3 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping