Antagningspoäng för Kultur och mediegestaltning, masterprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90006

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kultur och mediegestaltning, masterprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

17

Under HT2014 sökte 63 personer till Kultur och mediegestaltning, masterprogram vid Linköpings universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 10 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 7 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping