Antagningspoäng för MASTERPROGR I PEDAGOGISKT ARBETE / DIDAKTIK MED UTOMHUSPEDAG vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90235

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade MASTERPROGR I PEDAGOGISKT ARBETE / DIDAKTIK MED UTOMHUSPEDAG vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

21

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 18 personer till MASTERPROGR I PEDAGOGISKT ARBETE / DIDAKTIK MED UTOMHUSPEDAG vid Linköpings universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 21 personer i det första urvalet varav 2 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 39% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping