Antagningspoäng för MASTERPROGR I PEDAGOGISKT ARBETE / DIDAKTIK MED UTOMHUSPEDAGOGISK INRIKTN / SPECIALPEDAGOGIK vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90236

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade MASTERPROGR I PEDAGOGISKT ARBETE / DIDAKTIK MED UTOMHUSPEDAGOGISK INRIKTN / SPECIALPEDAGOGIK vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

194

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 194 personer till MASTERPROGR I PEDAGOGISKT ARBETE / DIDAKTIK MED UTOMHUSPEDAGOGISK INRIKTN / SPECIALPEDAGOGIK vid Linköpings universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 9 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 8 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping