Antagningspoäng för Masterprogram i Pedagogiskt arbete, halvfart vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90236

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i Pedagogiskt arbete, halvfart vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

64

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 64 personer till Masterprogram i Pedagogiskt arbete, halvfart vid Linköpings universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 10 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 7 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping