Antagningspoäng för Masterprogram i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande, halvfart vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90238

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande, halvfart vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 118 personer till Masterprogram i Pedagogiskt arbete med inriktning mot yngre barns lärande, halvfart vid Linköpings universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 4 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 5 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping