Antagningspoäng för Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen i Pedagogiskt arbete/Didaktik med vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90234

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen i Pedagogiskt arbete/Didaktik med vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 0 personer till Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen i Pedagogiskt arbete/Didaktik med vid Linköpings universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen i Pedagogiskt arbete/Didaktik med vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 15 personer till Masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området med examen i Pedagogiskt arbete/Didaktik med vid Linköpings universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 1 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping