Antagningspoäng för Masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysiotera, 120.0p vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90308

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysiotera, 120.0p vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

137

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2015 sökte 137 personer till Masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysiotera, 120.0p vid Linköpings universitet varav 62 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 9 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 11 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysiotera, 120.0p vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 141 personer till Masterprogrammet i Arbetsterapi/Folkhälsovetenskap/Fysiotera, 120.0p vid Linköpings universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 8 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 7 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping