Antagningspoäng för Mechanical Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA studen vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90116

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Mechanical Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA studen vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

69

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

18

Under HT2018 sökte 69 personer till Mechanical Engineering, masterprogram - Second admission round mainly for Swedish and EU/EEA studen vid Linköpings universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 26 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 12 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 70% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping