Antagningspoäng för Nationalekonomi, masterprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90022

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Nationalekonomi, masterprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

21

Under HT2015 sökte 98 personer till Nationalekonomi, masterprogram vid Linköpings universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 15 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 12 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Nationalekonomi, masterprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

17

Under HT2014 sökte 66 personer till Nationalekonomi, masterprogram vid Linköpings universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 10 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 5 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping