Antagningspoäng för PÅBYGGNADSUTBILDNING I PSYKOTERAPI vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90073

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen VT2016 hade utbildningen PÅBYGGNADSUTBILDNING I PSYKOTERAPI på Linköpings universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

16

Under VT2016 sökte 0 personer till PÅBYGGNADSUTBILDNING I PSYKOTERAPI vid Linköpings universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 3 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping