Antagningspoäng för Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50013

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.13 18.32 1.15 0.00
Urval 2 16.85 18.25 1.00
För höstterminen år 2017 hade Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.13 i urvalsgrupp BI, 18.32 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

553

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 553 personer till Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 41 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 33 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.46 1.10 3.50
Urval 2 17.88 16.45 1.00
För höstterminen år 2016 hade Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.46 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

573

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 573 personer till Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 39 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 35 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.65 1.20 0.00
Urval 2 18.71 17.75 1.15
För höstterminen år 2015 hade Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.65 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

669

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 669 personer till Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet varav 96 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 34 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 36 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.27 18.63 1.10 0.00
Urval 2 18.90 18.12 1.05
För höstterminen år 2014 hade Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 19.27 i urvalsgrupp BI, 18.63 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

665

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

75

Under HT2014 sökte 665 personer till Politices kandidatprogrammet vid Linköpings universitet varav 90 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 40 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 34 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping