Antagningspoäng för Psykoterapeutprogrammet - Inriktning mot Kognitiv beteendeterapi vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90071

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Psykoterapeutprogrammet - Inriktning mot Kognitiv beteendeterapi vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

101

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

17

Under VT2018 sökte 101 personer till Psykoterapeutprogrammet - Inriktning mot Kognitiv beteendeterapi vid Linköpings universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 8 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 6 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping