Antagningspoäng för Psykoterapeutprogrammet - Inriktning mot Relationell och interpersonell psykoterapi vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90073

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Psykoterapeutprogrammet - Inriktning mot Relationell och interpersonell psykoterapi vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

81

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under VT2018 sökte 81 personer till Psykoterapeutprogrammet - Inriktning mot Relationell och interpersonell psykoterapi vid Linköpings universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 4 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 4 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping