Antagningspoäng för Psykoterapeutprogrammet inriktning systemisk familjeterapi vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90307

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 0.00
Under terminen VT2014 hade utbildningen Psykoterapeutprogrammet inriktning systemisk familjeterapi på Linköpings universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

19

Under VT2014 sökte 0 personer till Psykoterapeutprogrammet inriktning systemisk familjeterapi vid Linköpings universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 1 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping