Antagningspoäng för Samhällets logistik, kandidatprogram vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-50170

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 16.12 0.95 0.00
Urval 2 15.72 16.12 1.05
För höstterminen år 2016 hade Samhällets logistik, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 16.12 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

308

Antagna urval 1

66

Antagna urval 2

36

Under HT2016 sökte 308 personer till Samhällets logistik, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 66 personer i det första urvalet varav 33 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 20 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.94 16.06 0.95 3.50
Urval 2 15.94 16.06 0.95
För höstterminen år 2015 hade Samhällets logistik, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 15.94 i urvalsgrupp BI, 16.06 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

390

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

41

Under HT2015 sökte 390 personer till Samhällets logistik, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 56 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 39 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 23 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 17.02 0.95 0.00
Urval 2 16.50 17.02 0.95
För höstterminen år 2014 hade Samhällets logistik, kandidatprogram vid Linköpings universitet antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 17.02 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

427

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

36

Under HT2014 sökte 427 personer till Samhällets logistik, kandidatprogram vid Linköpings universitet varav 65 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 43 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 24 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping