Antagningspoäng för Senare del, Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 300 hp - för dig som läst minst 3 vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-60113

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Senare del, Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 300 hp - för dig som läst minst 3 vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

3

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2018 sökte 3 personer till Senare del, Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 300 hp - för dig som läst minst 3 vid Linköpings universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping