Antagningspoäng för Senare del, Civilingenjör i maskinteknik 300 hp - för dig som läst minst 30 hp på ett motsvarande p vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-60108

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Senare del, Civilingenjör i maskinteknik 300 hp - för dig som läst minst 30 hp på ett motsvarande p vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 15 personer till Senare del, Civilingenjör i maskinteknik 300 hp - för dig som läst minst 30 hp på ett motsvarande p vid Linköpings universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 6 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 83% män och 17% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping