Antagningspoäng för Senare del, Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 300 hp - för dig som läst minst 30 hp p vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-60116

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Senare del, Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 300 hp - för dig som läst minst 30 hp p vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 19 personer till Senare del, Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 300 hp - för dig som läst minst 30 hp p vid Linköpings universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 4 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping