Antagningspoäng för Senare del: Läkarprogrammet 330 hp - för dig som läst minst två terminer på motsvarande program vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-60311

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Senare del: Läkarprogrammet 330 hp - för dig som läst minst två terminer på motsvarande program vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

422

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2018 sökte 422 personer till Senare del: Läkarprogrammet 330 hp - för dig som läst minst två terminer på motsvarande program vid Linköpings universitet varav 225 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 45% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping