Antagningspoäng för Specialistsjuksköterska anestesivård - Jönköping vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90321

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterska anestesivård - Jönköping vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 86 personer till Specialistsjuksköterska anestesivård - Jönköping vid Linköpings universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 4 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 3 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterska anestesivård - Jönköping vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

91

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 91 personer till Specialistsjuksköterska anestesivård - Jönköping vid Linköpings universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping