Antagningspoäng för Specialistsjuksköterska anestesivård - Linköping vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90305

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterska anestesivård - Linköping vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

16

Under HT2015 sökte 141 personer till Specialistsjuksköterska anestesivård - Linköping vid Linköpings universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 5 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 2 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterska anestesivård - Linköping vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

118

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

16

Under HT2014 sökte 118 personer till Specialistsjuksköterska anestesivård - Linköping vid Linköpings universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 8 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 4 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping