Antagningspoäng för Specialistsjuksköterska barnsjuksköterska - Falun vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90310

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterska barnsjuksköterska - Falun vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

11

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 44 personer till Specialistsjuksköterska barnsjuksköterska - Falun vid Linköpings universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 11 personer i det första urvalet varav 0 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping