Antagningspoäng för Specialistsjuksköterska barnsjuksköterska - Norrköping vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90309

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterska barnsjuksköterska - Norrköping vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

38

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

14

Under HT2015 sökte 38 personer till Specialistsjuksköterska barnsjuksköterska - Norrköping vid Linköpings universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 1 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 0 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterska barnsjuksköterska - Norrköping vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 46 personer till Specialistsjuksköterska barnsjuksköterska - Norrköping vid Linköpings universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 1 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 1 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping