Antagningspoäng för Specialistsjuksköterska distriktssköterska - Linköping vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90303

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterska distriktssköterska - Linköping vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

14

Under HT2015 sökte 55 personer till Specialistsjuksköterska distriktssköterska - Linköping vid Linköpings universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 0 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 0 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterska distriktssköterska - Linköping vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 48 personer till Specialistsjuksköterska distriktssköterska - Linköping vid Linköpings universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 1 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 0 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping