Antagningspoäng för Specialistsjuksköterska distriktssköterska - Nyköping vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90301

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterska distriktssköterska - Nyköping vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

9

Under HT2015 sökte 40 personer till Specialistsjuksköterska distriktssköterska - Nyköping vid Linköpings universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 0 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 0 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterska distriktssköterska - Nyköping vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 30 personer till Specialistsjuksköterska distriktssköterska - Nyköping vid Linköpings universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 0 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping