Antagningspoäng för Specialistsjuksköterska kirurgisk vård vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90312

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterska kirurgisk vård vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

13

Under HT2015 sökte 50 personer till Specialistsjuksköterska kirurgisk vård vid Linköpings universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 2 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 1 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterska kirurgisk vård vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

53

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 53 personer till Specialistsjuksköterska kirurgisk vård vid Linköpings universitet varav 24 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 4 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 2 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping