Antagningspoäng för Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Karlstad vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90314

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Karlstad vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 32 personer till Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Karlstad vid Linköpings universitet varav 16 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 0 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 0 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Karlstad vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 19 personer till Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Karlstad vid Linköpings universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping