Antagningspoäng för Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Linköping vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90313

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Linköping vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 36 personer till Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Linköping vid Linköpings universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Linköping vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 27 personer till Specialistsjuksköterska psykiatrisk vård - Linköping vid Linköpings universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 5 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 53% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping