Antagningspoäng för Speciallärarprogrammet, Inriktning - Matematikutveckling vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90225

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Speciallärarprogrammet, Inriktning - Matematikutveckling vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

73

Antagna urval 1

43

Antagna urval 2

20

Under HT2018 sökte 73 personer till Speciallärarprogrammet, Inriktning - Matematikutveckling vid Linköpings universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 43 personer i det första urvalet varav 1 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 1 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 3% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping