Antagningspoäng för Speciallärarprogrammet, Inriktning - Språk-, läs- och skrivutveckling vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90227

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Speciallärarprogrammet, Inriktning - Språk-, läs- och skrivutveckling vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

101

Antagna urval 1

41

Antagna urval 2

25

Under HT2018 sökte 101 personer till Speciallärarprogrammet, Inriktning - Språk-, läs- och skrivutveckling vid Linköpings universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 41 personer i det första urvalet varav 3 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 2 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping