Antagningspoäng för Speciallärarprogrammet, Matematikutveckling vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90225

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Speciallärarprogrammet, Matematikutveckling vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

44

Antagna urval 2

28

Under HT2015 sökte 76 personer till Speciallärarprogrammet, Matematikutveckling vid Linköpings universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 44 personer i det första urvalet varav 4 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 3 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Speciallärarprogrammet, Matematikutveckling vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

71

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

28

Under HT2014 sökte 71 personer till Speciallärarprogrammet, Matematikutveckling vid Linköpings universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 3 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 1 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping