Antagningspoäng för Speciallärarprogrammet, Språk-, läs- och skrivutveckling vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90227

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Speciallärarprogrammet, Språk-, läs- och skrivutveckling vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

121

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 121 personer till Speciallärarprogrammet, Språk-, läs- och skrivutveckling vid Linköpings universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 2 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 3 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Speciallärarprogrammet, Språk-, läs- och skrivutveckling vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

138

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2014 sökte 138 personer till Speciallärarprogrammet, Språk-, läs- och skrivutveckling vid Linköpings universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 2 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 2 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping