Antagningspoäng för Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90229

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

53

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 53 personer till Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning vid Linköpings universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 2 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 2 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

52

Antagna urval 1

27

Antagna urval 2

13

Under HT2014 sökte 52 personer till Speciallärarprogrammet, Utvecklingsstörning vid Linköpings universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 27 personer i det första urvalet varav 2 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 2 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping