Antagningspoäng för Specialpedagogprogrammet vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90226

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Specialpedagogprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

322

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 322 personer till Specialpedagogprogrammet vid Linköpings universitet varav 98 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 7 var män och 68 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 8 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Specialpedagogprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

296

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 296 personer till Specialpedagogprogrammet vid Linköpings universitet varav 97 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 6 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 5 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping