Antagningspoäng för Yrkeslärarprogrammet vid Linköpings universitet

Programkod: LIU-90206

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Yrkeslärarprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

203

Antagna urval 1

81

Antagna urval 2

51

Under HT2018 sökte 203 personer till Yrkeslärarprogrammet vid Linköpings universitet varav 100 i första hand. Totalt antogs 81 personer i det första urvalet varav 30 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 23 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linköpings universitet

Andra utbildningar i Linköping