Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång bild vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1005

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.90 0.70
Urval 2 14.90 0.70
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång bild på Linnéuniversitetet 14.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

19

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 19 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång bild vid Linnéuniversitetet varav 5 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.60 18.85 0.25 0.00
Urval 2 12.60 18.85 0.25
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång bild vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 12.60 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

7

Under HT2015 sökte 49 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång bild vid Linnéuniversitetet varav 9 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 1 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.58
Urval 2 14.58
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång bild på Linnéuniversitetet 14.58 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 28 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång bild vid Linnéuniversitetet varav 7 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö