Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång biologi vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1009

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång biologi vid Linnéuniversitetet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 12 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång biologi vid Linnéuniversitetet varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång biologi på Linnéuniversitetet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2016 sökte 21 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång biologi vid Linnéuniversitetet varav 1 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 0.65
Urval 2 17.90 0.65 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång biologi på Linnéuniversitetet 17.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 18 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång biologi vid Linnéuniversitetet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 1.00
Urval 2 18.85 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång biologi på Linnéuniversitetet 18.85 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 33 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång biologi vid Linnéuniversitetet varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö