Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång biologi vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1009

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 0.65
Urval 2 17.90 0.65 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång biologi på Linnéuniversitetet 17.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 18 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång biologi vid Linnéuniversitetet varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 1.00
Urval 2 18.85 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång biologi på Linnéuniversitetet 18.85 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 33 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång biologi vid Linnéuniversitetet varav 4 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö