Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång engelska vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1006

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.03 13.67 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång engelska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.03 i urvalsgrupp BI, 13.67 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

81

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

23

Under HT2020 sökte 81 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång engelska vid Linnéuniversitetet varav 17 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 16 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 14 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.18 0.00 0.50 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång engelska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.18 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

122

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

22

Under HT2018 sökte 122 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång engelska vid Linnéuniversitetet varav 21 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 11 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 22 personer varav 11 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.65 14.78 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång engelska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 13.65 i urvalsgrupp BI, 14.78 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

96

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

19

Under HT2017 sökte 96 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång engelska vid Linnéuniversitetet varav 15 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 9 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 9 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 16.89 0.50 2.00
Urval 2 17.70 11.58 0.50 99.99
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång engelska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 16.89 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

126

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

19

Under HT2016 sökte 126 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång engelska vid Linnéuniversitetet varav 15 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 10 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 8 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.47 14.10 0.75 0.00
Urval 2 12.30 13.19 0.70 99.99
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång engelska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 15.47 i urvalsgrupp BI, 14.10 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

154

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 154 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång engelska vid Linnéuniversitetet varav 25 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 12 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 13 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.19 18.52 0.50 0.00
Urval 2 12.90 14.76 0.55
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång engelska vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 14.19 i urvalsgrupp BI, 18.52 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

104

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

13

Under HT2014 sökte 104 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång engelska vid Linnéuniversitetet varav 8 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 8 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 7 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Linnéuniversitetet

Andra utbildningar i Kalmar, Växjö